ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
1,715
เดือนที่แล้ว
2,040
ปีนี้
1,715
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
71,686
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ต่อต้าน-:- ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงและพิจารณากลั่นกรองผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต 30 ศพ ที่โคราช
ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทยมาทำงานค่ะ #ลูกหลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น#


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยลึก (ถนนมิตรภาพ-เขตบ้านโนนงิ้ว) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.หนองหว้า  
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู (จุดนานายเสาร์-นานางกว้าง) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยนายประสิทธิ์ แสนแก้ว-นางอัมพร) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายบุญสงค์-นานางสังวาล) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนางประมวล-สวนนางดวงใจ) บ้านหนอหว้า หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำเส้นกลางบ้าน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายมา-วัดบ้านหนองผือ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ วัดคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง
เสื่อกก กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านหนองจาน


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ธนาคารกรุงไทย   คลังข่าวมหาดไทย   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    รัฐบาลไทย