ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
239
เดือนที่แล้ว
5,028
ปีนี้
22,779
ปีที่แล้ว
30,389
ทั้งหมด
53,168
ไอพี ของคุณ
3.230.154.129
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน-:- การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564 
-:- การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 
-:- ร้านคุณพรรณี โง้วธนะวัฒน์ ให้การสนับสนุนบริจาคขนมให้กับเด็กๆในการจัดกิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 
-:- ร้านสมศักดิ์ค้าข้าข้าว ให้การสนับสนุนบริจาคขนมให้กับเด็กๆในการจัดกิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 
-:- ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
-:- กิจกรรมโครงการก้าวสู่โลกกว้าง 2562 
-:- ผู้แทนจากหนองผือรีสอร์ท ให้การสนับสนุนบริจาคขนมให้กับเด็กๆในการจัดกิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 

ขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
ปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต 30 ศพ ที่โคราช
ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทยมาทำงานค่ะ #ลูกหลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น#
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญของพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา
กิจกรรมโครงการ”กิจกรรม5ส” 6/06/2562


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแยะ (นานายเผด็จ-ถนนมิตรภาพ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแคน (นานายไชยณรงค์-ฝายหลวงน้อย) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแยะ (ถนนมิตรภาพ-หลังบ้านนายสุจินดา) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นหน้า รพ.สต.คึมมะอุ) บ้านคึมมะอุ ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านนางทองศิลป์-หอปะปา) บ้านสวนหม่อน ที่ 9 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นปะปากลางบ้าน-บ้านนายบุญธรรม) บ้านหนองตาดน้อย ที่ 6 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ วัดคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง
เสื่อกก กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านหนองจาน


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ธนาคารกรุงไทย   คลังข่าวมหาดไทย   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    รัฐบาลไทย