ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,241
เดือนที่แล้ว
2,250
ปีนี้
15,883
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
85,854
ไอพี ของคุณ
3.236.23.193
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ต่อต้าน-:- ประกาศประชาสัมพันธ์การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
-:- ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-:- อบต.หนองหว้า ให้การช่วยเหลือประชาชนโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปีสกิน) 
-:- รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า 
-:- ประกาศแจ้งการปิด - เปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 
-:- ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า 
-:- ประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย 
-:- กลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้าต่อต้านคอรับชั่น 

ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
อบต.หนองหว้า ให้การช่วยเหลือประชาชนโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปีสกิน)
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า
ประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางนาง-นานายสาน) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขยายถนน คสล. (เส้นมิตรภาพ-สวนนายสุนทรพิทักษ์ แสนนอก) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นบ้านนางสำรวย พิณกลาง-วัดสว่างศรีมงคล) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นหน้าวัดสว่างศรีมงคล-ถนนมิตรภาพ) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นโรงสีชุมชน-ถนนมิตรภาพ) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นรอบสระหนองจาน) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านหนองผือ-บ้านฝาผนัง) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นประปาบ้านนางนุ่น-บ้านนางทองศิลป์) บ้านหนองแวง ที่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ วัดคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง
เสื่อกก กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านหนองจาน


ระบบงานE-sevicesร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริตถามตอบสำรวจพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลิ้งหน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักประกันสังคมกรมสรรพากร ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สธนาคารกรุงไทยคลังข่าวมหาดไทยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA รัฐบาลไทย