ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
569
เดือนที่แล้ว
2,611
ปีนี้
27,840
ปีที่แล้ว
30,389
ทั้งหมด
58,229
ไอพี ของคุณ
3.228.220.31
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-:- การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564 
-:- การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 
-:- ร้านคุณพรรณี โง้วธนะวัฒน์ ให้การสนับสนุนบริจาคขนมให้กับเด็กๆในการจัดกิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 
-:- ร้านสมศักดิ์ค้าข้าข้าว ให้การสนับสนุนบริจาคขนมให้กับเด็กๆในการจัดกิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 
-:- ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงและพิจารณากลั่นกรองผู้ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต 30 ศพ ที่โคราช
ร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทยมาทำงานค่ะ #ลูกหลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น#


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยนายประสิทธิ์ แสนแก้ว-นางอัมพร) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายบุญสงค์-นานางสังวาล) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนางประมวล-สวนนางดวงใจ) บ้านหนอหว้า หมู่ที่ 7 
-:- ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำเส้นกลางบ้าน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายมา-วัดบ้านหนองผือ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายเจริญ ปุราทะกา-บ้านนางบัวไร ธุงฤทธิ์) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นรอบสระหนองจาน) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 
-:- ประกาศราคากลางโครงการดาดคอนกรีตลำห้วยแยะ (จุดสะพานป้อมยาม-สะโนนพิมาน) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ วัดคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง
เสื่อกก กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านหนองจาน


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ธนาคารกรุงไทย   คลังข่าวมหาดไทย   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    รัฐบาลไทย