ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,112
เดือนที่แล้ว
2,140
ปีนี้
9,977
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
79,948
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

ต่อต้าน-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า 
-:- ประกาศแจ้งการปิด - เปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 
-:- ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า 
-:- ประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย 
-:- กลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้าต่อต้านคอรับชั่น 
-:- ประชุม ITA ประจำปี 2564 
-:- เปิดประตูสู่ความโปร่งใส 
-:- ส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
-:- ประชุมคณะผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ในสายงานกับหน่วยงานภายนอก 

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า
ประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย
กลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้าต่อต้านคอรับชั่น
ประชุม ITA ประจำปี 2564
เปิดประตูสู่ความโปร่งใส
ส่งเสริมให้มีการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 4 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นประปาบ้านนางนุ่น-บ้านนางทองศิลป์) บ้านหนองแวง ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน คสล. (เส้นบ้านนายชยันต์-บ้านนายนพดล) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ 6 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นประปากลางบ้าน-บ้านนายบุญธรรม) บ้านหนองตาดน้อย ที่ 6 
-:- ประกาศราคากลางโครงการดาดคอนกรีตลำห้วยแยะ (จุดสะพานป้อมยาม-สะโนนพิมาน) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. (เส้นบ้านนายสมบัติ คงประทีป) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยลึก (ถนนมิตรภาพ-เขตบ้านโนนงิ้ว) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.หนองหว้า  
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู (จุดนานายเสาร์-นานางกว้าง) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
-:- รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ วัดคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคึมมะอุ-สวนหม่อน
ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวง
เสื่อกก กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านหนองจาน


ระบบงานE-sevicesร้องเรียนร้องทุกข์ทุจริตถามตอบสำรวจพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลิ้งหน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการ ปปช. กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ICT สำนักประกันสังคมกรมสรรพากร ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สธนาคารกรุงไทยคลังข่าวมหาดไทยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA รัฐบาลไทย