ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
1การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ก.ย. 2562
2การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ก.ย. 2562
3การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ก.ย. 2562
4การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร7 ก.ย. 2562
5การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ก.ย. 2562
6การแจ้งถมดิน7 ก.ย. 2562
7การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ก.ย. 2562
8การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ก.ย. 2562
9การแจ้งขุดดิน7 ก.ย. 2562
10การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ก.ย. 2562
11การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 7 ก.ย. 2562
12การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 7 ก.ย. 2562
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 ก.ย. 2562
14 การรับชำระภาษีป้าย7 ก.ย. 2562
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 ก.ย. 2562
16การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่7 ก.ย. 2562
17แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์27 มิ.ย. 2562
18คู่มือปฏิบัติเกี่ยงกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์26 มิ.ย. 2562
19การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร19 มิ.ย. 2562
20การขอต่ออายุใบอนุญาตการจำหน่ายสินค้าในที่หรนือทางสาธารณะ19 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|