ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)28 มิ.ย. 2562
2ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ28 มิ.ย. 2562
3ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล1 มิ.ย. 2562
4ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี5 มี.ค. 2562
5ประกาศ ให้ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256116 ต.ค. 2561
6ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 256116 ต.ค. 2561
7ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 256116 ต.ค. 2561
8ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 256116 ต.ค. 2561

1