ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,609
ปีนี้
32,902
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
164,043
ไอพี ของคุณ
3.80.4.147
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256616 ต.ค. 2566
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25664 ต.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25663 ก.ค. 2566
4รายงานทางการเงิน ประจำปี 25653 เม.ย. 2566
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25663 เม.ย. 2566
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25664 ม.ค. 2566
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕21 ต.ค. 2565
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25655 ต.ค. 2565
9รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25655 ก.ค. 2565
10รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25655 เม.ย. 2565
11รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256431 มี.ค. 2565
12รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25655 ม.ค. 2565
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256427 ต.ค. 2564
14รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25645 ต.ค. 2564
15รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25645 ก.ค. 2564
16รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25647 เม.ย. 2564
17รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25644 ม.ค. 2564
18งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25631 ธ.ค. 2563
19รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓1 ธ.ค. 2563
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓27 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|