ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
358
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
422
เดือนที่แล้ว
2,500
ปีนี้
2,922
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
134,063
ไอพี ของคุณ
3.214.216.26
ลำดับรายการวันที่
1การประเมินผลการปฏิบัติงาน12 เม.ย. 2565
2การพัฒนาคุณภาพชีวิต8 เม.ย. 2565
3การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย8 มี.ค. 2565
4การพัฒนาบุคลากร7 ก.พ. 2565
5การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ15 ต.ค. 2564
6การบรรจุและแต่งตั้ง15 ต.ค. 2564
7แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 25661 ต.ค. 2564
8กิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256415 มี.ค. 2564
9แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบต.หนองหว้า ประจำปี 25646 ม.ค. 2564
10แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 6 ม.ค. 2563
11แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑10 ต.ค. 2562
12แนวทางการปฏฺบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒7 ม.ค. 2562
13แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑6 ก.พ. 2561

1