ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,668
ปีนี้
27,276
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
158,417
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประกอบการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256624 เม.ย. 2566
2การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256624 เม.ย. 2566
3การประเมินผลการปฏิบัติงาน12 เม.ย. 2565
4การพัฒนาคุณภาพชีวิต8 เม.ย. 2565
5การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย8 มี.ค. 2565
6การพัฒนาบุคลากร7 ก.พ. 2565
7การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ15 ต.ค. 2564
8การบรรจุและแต่งตั้ง15 ต.ค. 2564
9แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 25661 ต.ค. 2564
10กิจกรรมการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256415 มี.ค. 2564
11แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบต.หนองหว้า ประจำปี 25646 ม.ค. 2564
12แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 6 ม.ค. 2563
13แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑10 ต.ค. 2562
14แนวทางการปฏฺบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒7 ม.ค. 2562
15แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑6 ก.พ. 2561

1