ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
1กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25664 เม.ย. 2566
2กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 มี.ค. 2565
3กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 มี.ค. 2564
4แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับงานจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแยะ (ถนนมิตรภาพ-หลังบ้านนายสุจินดา) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ ๕26 พ.ค. 2563
5แต่งตั้งผู้กรรมการพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เส้นบ้านนายซาย ลุนกำพี้-นายถวาย เพลิดนอก) บ้านสวนหม่อน หมู่ ๙30 มี.ค. 2563
6แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโฑครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นบ้านนางทองศิลป์-หอประปา) บ้านสวนหม่อน หมู่ ๙30 มี.ค. 2563
7แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นหน้า รพ.สต.คึมมะอุ)บ้านคึมมะอุ หมู่ ๓30 มี.ค. 2563
8แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นประปากลางบ้าน-บ้านนายบุญธรรม) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ ๖30 มี.ค. 2563
9แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นบ้านนายเคน ปานาราช-นายสมาน ทิพย์แสง) บ้านคึมมะอุ หมู่ ๓30 มี.ค. 2563
10โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓20 มี.ค. 2563
11แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการขุดลอกหนองสวนหม่อน บ้านสวนหม่อน หมู่ ๙29 พ.ย. 2562
12แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นซอยบ้านนายณัฐภัท) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ ๕29 พ.ย. 2562
13แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนายสมาน-ถนนมิตรภาพ) บ้านคึมมะอุ หมู่ ๓28 พ.ย. 2562
14แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก้ช่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนางนาง-นานายสมาน) บ้านหนองหว้า หมู่ ๗27 พ.ย. 2562
15แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นแยกบ้านนางกนกพร-หนองกระโหนน) บ้านหนองผือ หมู่ ๒27 พ.ย. 2562
16แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นคันคูหนองหว้า-โคกป่าเตี้ย) บ้านหนองหว้า หมู่ ๗24 ต.ค. 2562
17แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสนร้างถนน คสล.(เส้นประปาหมู่บ้าน-แยกบ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ต.ค. 2562
18แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นหลังโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์) บ้านหนองแวง หมู่ ๑7 ต.ค. 2562

1