ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,609
ปีนี้
32,902
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
164,043
ไอพี ของคุณ
3.80.4.147
ลำดับรายการวันที่
1กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25664 เม.ย. 2566
2กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 มี.ค. 2565
3กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 มี.ค. 2564
4แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับงานจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแยะ (ถนนมิตรภาพ-หลังบ้านนายสุจินดา) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ ๕26 พ.ค. 2563
5แต่งตั้งผู้กรรมการพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เส้นบ้านนายซาย ลุนกำพี้-นายถวาย เพลิดนอก) บ้านสวนหม่อน หมู่ ๙30 มี.ค. 2563
6แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโฑครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นบ้านนางทองศิลป์-หอประปา) บ้านสวนหม่อน หมู่ ๙30 มี.ค. 2563
7แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นหน้า รพ.สต.คึมมะอุ)บ้านคึมมะอุ หมู่ ๓30 มี.ค. 2563
8แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นประปากลางบ้าน-บ้านนายบุญธรรม) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ ๖30 มี.ค. 2563
9แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นบ้านนายเคน ปานาราช-นายสมาน ทิพย์แสง) บ้านคึมมะอุ หมู่ ๓30 มี.ค. 2563
10โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓20 มี.ค. 2563
11แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการขุดลอกหนองสวนหม่อน บ้านสวนหม่อน หมู่ ๙29 พ.ย. 2562
12แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นซอยบ้านนายณัฐภัท) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ ๕29 พ.ย. 2562
13แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนายสมาน-ถนนมิตรภาพ) บ้านคึมมะอุ หมู่ ๓28 พ.ย. 2562
14แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก้ช่อสร้างถนน คสล.(เส้นบ้านนางนาง-นานายสมาน) บ้านหนองหว้า หมู่ ๗27 พ.ย. 2562
15แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นแยกบ้านนางกนกพร-หนองกระโหนน) บ้านหนองผือ หมู่ ๒27 พ.ย. 2562
16แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นคันคูหนองหว้า-โคกป่าเตี้ย) บ้านหนองหว้า หมู่ ๗24 ต.ค. 2562
17แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสนร้างถนน คสล.(เส้นประปาหมู่บ้าน-แยกบ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ต.ค. 2562
18แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.(เส้นหลังโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์) บ้านหนองแวง หมู่ ๑7 ต.ค. 2562

1