ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
1
รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้ารณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566

การคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
26 เมษายน 2566

เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
11 เมษายน 2566

โครงการลูกหลานย่าโมใส่ผ้าไทย ผ้าซิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
07 เมษายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจักรี,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
06 เมษายน 2566

อบรมคุณธรรม จริยธรรม  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
04 เมษายน 2566

รับพระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
30 มีนาคม 2566

รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าออกรณรงค์ฉีดวันซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 11-22 กรกฎาคม 2565

25 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00 น. นายสัญญาวุฒิ  วรพงษ์นวกุล  รองนายก อบต.หนองหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้า ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัด

ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้าเนื่องในวันเข้าพรรษา

10 กรกฎาคม 2565

  โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2565  เวลา 08.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายทน พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 47 คน                หัวข้อ "จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ,คุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล,  การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม:กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปรามให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม " วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และความโปร่งใสให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า        ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

07 มีนาคม 2565

การแสดงเจตจำนงสุจริตและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากร,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  4  มีนาคม  2565  เวลา  12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  นายทน  พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แสดงเจตจำนงสุจริตและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 

07 มีนาคม 2565

การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  7  มีนาคม  2565  เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  นายทน พิรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมลงนามและประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

07 มีนาคม 2565

ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  3  มีนาคม  2565  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ  นายทน  พิรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า        เป็นประธานการประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) ผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อหามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาปรับปรุงพัฒนาส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  เพื่อเป็นการยกระดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (2) การจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส (3)การร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ   ผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.หนองหว้า  (4) การมอบนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในการนี้ นายทน พิรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระบุว่า การประชุมครั้้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วย     ยกระดับ พัฒนาและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

 

04 มีนาคม 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนหรือทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน จำนวน  9  หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง , หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ , หมู่ที่ 3 บ้านคึมมะอุ , หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน, หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง  , หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาดน้อย , หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า , หมู่ที่ 8 บ้านหัวนาคำ , หมู่ที่ 9 บ้านสวนหม่อน  รวม 36 คน  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเพื่อให้การจัดทำแผนชุมชนสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า แบบบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565

01 มีนาคม 2565

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง , หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ , หมู่ที่ 3 บ้านคึมมะอุ , หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน , หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง , หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาดน้อย , หมู่ที่ 7        บ้านหนองหว้า , หมู่ที่ 8 บ้านหัวนาคำ และหมู่ที่ 9 บ้านสวนหม่อน  ระหว่างวันที่  14 - 22 กุมภาพันธ์ 2565

 

24 กุมภาพันธ์ 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (66 รายการ)