ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2565  เวลา 08.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดทำโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายทน พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 47 คน                หัวข้อ "จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ,คุณธรรม จริยธรรมกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล,  การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม:กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปรามให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม " วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และความโปร่งใสให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า        ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า


 
07 มีนาคม 2565