ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่  3  มีนาคม  2565  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ  นายทน  พิรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า        เป็นประธานการประชุม คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) ผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อหามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมาปรับปรุงพัฒนาส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  เพื่อเป็นการยกระดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (2) การจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส (3)การร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ   ผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.หนองหว้า  (4) การมอบนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในการนี้ นายทน พิรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ระบุว่า การประชุมครั้้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วย     ยกระดับ พัฒนาและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พัฒนา ปรับปรุงผลการประเมิน ITA ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

 


 
04 มีนาคม 2565