ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะผู้บริหาร ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนหรือทบทวนแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน จำนวน  9  หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง , หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ , หมู่ที่ 3 บ้านคึมมะอุ , หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน, หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง  , หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาดน้อย , หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า , หมู่ที่ 8 บ้านหัวนาคำ , หมู่ที่ 9 บ้านสวนหม่อน  รวม 36 คน  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเพื่อให้การจัดทำแผนชุมชนสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า แบบบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2565


 
01 มีนาคม 2565