ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,668
ปีนี้
27,276
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
158,417
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
1
รายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
26 กรกฎาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครั้งที่ 3/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน  พ.ศ.2566 และประจำไตรมาส 3

26 กรกฎาคม 2566

รายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
28 เมษายน 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครั้งที่ 2/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

เมื่อวันที่ 27เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30น. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับเงินการจ่ายเงินและเงินคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2566และประจำไตรมาส 2

28 เมษายน 2566

รายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
10 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครั้งที่ 1/2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00น.งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับเงินการจ่ายเงินและเงินคงเหลือ พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10 มกราคม 2566

รายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครั้งที่ 4/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ภาพการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ภาพกิจกรรมการดำเนินตามแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยบริการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมมะอุ ซึ่งได้รับการงบประมาณดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

23 สิงหาคม 2565

รายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
28 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครั้งที่ 3/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
28 กรกฎาคม 2565

รายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
28 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครั้งที่ 2/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
28 เมษายน 2565

รายงานการรับเงินจ่ายเงินและเงินคงเหลือไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
28 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ครั้งที่ 1/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
28 มกราคม 2565

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (26 รายการ)