ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,668
ปีนี้
27,276
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
158,417
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223ข้อมูลข่าวจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง


ลำดับ หัวข้อ ข้อมูล
1 รายงานสรุปผลการพิจารณาการัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 >>คลิก<<
2 รายงานสรุปผลการพิจารณาการัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 >>คลิก<<
3 ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง แสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ >>คลิก<<
4 ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(ei >>คลิก<<
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (โรงสีชุมชน-ถนนมิตรภาพ) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 >>คลิก<<
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นคันคูหนองหว้า-โคกป่าเตี้ย) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 >>คลิก<<
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (วัดหัวนาคำ-บ้านดอนกลาง) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 >>คลิก<<
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายจริง-สระหนองตาดน้อย) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 6 >>คลิก<<
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนางประทวน-ฝายลำห้วยขี้หนู) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ 5 >>คลิก<<
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายบุญเลิศ ประวันนา-ถนนมิตรภาพ) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 >>คลิก<<
11 ประชาสัมพันธ์การรับรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ >>คลิก<<
12 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ >>คลิก<<
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร >>คลิก<<
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร >>คลิก<<
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 >>คลิก<<
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 >>คลิก<<
17 รายงานสรุปผลการพิจารณาการัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 >>คลิก<<
18 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562)ชุดที่ 6 >>คลิก<<
19 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562)ชุดที่ 5 >>คลิก<<
20 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562)ชุดที่ 4 >>คลิก<<
21 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562)ชุดที่ 3 >>คลิก<<
22 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562)ชุดที่ 2 >>คลิก<<
23 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562) ชุดที่ 1 >>คลิก<<
24 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู (จุดศาลปู่ตา-สระโนนพิมาน) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 >>คลิก<<
25 รายงานสรุปผลการพิจารณาการัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 >>คลิก<<
26 รายงานสรุปผลการพิจารณาการัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 >>คลิก<<
27 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (บ้านนายเคน ปานาราช - นายสมานทิพย์แสง) บ้านคึมมะอุ หมู่ >>คลิก<<
28 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (สามแยกบ้านนางจันทร์ - สี่แยกบ้านนายอาคม) บ้านหนองแวง ห >>คลิก<<
29 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน (วัดหนองผือ-ไปบ้านหนองตาดใหญ่) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 >>คลิก<<
30 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นหลังโรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์) บ้านหนองแวง หมู่ที >>คลิก<<
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 >>คลิก<<
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 >>คลิก<<
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 >>คลิก<<
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 >>คลิก<<
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 >>คลิก<<
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 >>คลิก<<
37 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 >>คลิก<<
38 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ >>คลิก<<
39 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ >>คลิก<<
40 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 >>คลิก<<
41 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) >>คลิก<<
42 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 >>คลิก<<
43 ประกาศราคากลางโรงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ถนนมิตรภาพ-อ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 >>คลิก<<
44 รายงานผลสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2561 >>คลิก<<
45 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ชุดที่ 5 >>คลิก<<
46 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ชุดที่ 4 >>คลิก<<
47 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ชุดที่ 3 >>คลิก<<
48 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ชุดที่ 2 >>คลิก<<
49 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) ชุดที่ 1 >>คลิก<<
50 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ >>คลิก<<
51 รายงานผลสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) >>คลิก<<
52 รายงานผลสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2561 >>คลิก<<
53 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น เพิ่มเติม 1 >>คลิก<<
54 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างดีเด่น >>คลิก<<
55 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ไฟไหม้ ม.๒) >>คลิก<<
56 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ม.๒) >>คลิก<<
57 ประกาศการเปิดเผยราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บ้านคึมมะอุ หมู >>คลิก<<
58 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี >>คลิก<<
59 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยคึมมะอุ บ้านสวนหม่อน หมู่ที 9 >>คลิก<<
60 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (เส้นดอนปู่ตา-นานายบุญ ทิพย์แสง) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 >>คลิก<<
61 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (เส้นบ้านนายสรวง-โรงฆ่าสัตว์) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 >>คลิก<<
62 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน (เส้นบ้านนานางสำอาง-นานางไกรสร) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 >>คลิก<<
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพง อบต.หนองหว้า >>คลิก<<
64 ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารที่ทำการ อบต.หนองหว้า) >>คลิก<<
65 ประกาศใช้แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ >>คลิก<<
66 รายงานผลสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 >>คลิก<<
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (โรงสีชุมชน-ถนนมิตรภาพ) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 >>คลิก<<
68 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงน้ำดื่ม) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 >>คลิก<<
69 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมบ่อขยะ (ที่สาธารณะป่าโป่ง) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 >>คลิก<<
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นนานายไพยูลย์ แสนแก้ว-นานางบัวทอง) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ >>คลิก<<
71 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ศาลาอเนกประสงค์-ที่ทิ้งขยะ) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 6 >>คลิก<<
72 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ถนนมิตรภาพ-วัดหนองผือ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 >>คลิก<<
73 ประกาศราคากลางโครางการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นบ้านนางทองหลาง-อนามัย) หมู่ที่ 3 บ้านคึมมะอุ >>คลิก<<
74 รายงานผลสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 >>คลิก<<
75 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 2561) ชุดที่ 5 >>คลิก<<
76 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 2561) ชุดที่ 4 >>คลิก<<
77 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 2561) ชุดที่ 3 >>คลิก<<
78 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560-30 มิถุนายน 2561) ชุดที่ 2 >>คลิก<<
79 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2560-30 มีถุนายน 2561) ชุดที่ 1 >>คลิก<<
80 รายงานผลสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (เพิ่มเติม) >>คลิก<<
81 รายงานผลสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 >>คลิก<<
82 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงาน/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง >>คลิก<<
83 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 >>คลิก<<
84 ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ >>คลิก<<
85 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงา >>คลิก<<
86 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2560 >>คลิก<<
87 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
88 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ >>คลิก<<
89 ายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 >>คลิก<<
90 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ >>คลิก<<
91 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ >>คลิก<<
92 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) อบต.หนองหว้า ประจำปี ๒๕๖๐ >>คลิก<<
93 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วยขี้หนู (จุดนานางสังคม เทียนศรี) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 >>คลิก<<
94 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันดินคลองอีสานเขียว (จุดนานางคณิต) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 >>คลิก<<
95 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วยแยะ (จุดนานายชัยณรงค์) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 >>คลิก<<
96 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วยแยะ (จุดนานายจรัส เหล่ากำพี้) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 >>คลิก<<
97 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคันดินลำห้วยแยะ (จุดนานายจำรัส ไชยรถ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 >>คลิก<<
98 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ครั้งที่ 2 >>คลิก<<
99 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ครั้งที่ 1 >>คลิก<<
100 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 >>คลิก<<
101 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 >>คลิก<<
102 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 >>คลิก<<
103 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 >>คลิก<<
104 แจ้งประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561 - 2563) >>คลิก<<
105 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
106 รายงานผลการปฏฺบัติราชการตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
107 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านหัวนาคำ-บ้านนายหัน) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 >>คลิก<<
108 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านนายสงวน-บ้านนางหัน) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 6 >>คลิก<<
109 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน (เส้นบ้านตลาดหนองแวง-บ้านหนองผือ) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 >>คลิก<<
110 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน (เส้นบ้านนางสำอาง-นานางไกรสร) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 >>คลิก<<
111 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายบุญเลิศ ปวัณนา-ถนนมิตรภาพ) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 >>คลิก<<
112 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นสามแยกสำนักสงฆ์-นานายจำรัส ไชยรถ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ >>คลิก<<
113 ายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2561 >>คลิก<<
114 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2561 >>คลิก<<
115 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 >>คลิก<<
116 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน ,มกราคม 2561 >>คลิก<<
117 งบแสดงผลการรับ-จ่าย จากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 >>คลิก<<
118 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 >>คลิก<<
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารง >>คลิก<<
120 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
121 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอ >>คลิก<<
122 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561) ชุดที่ 5 >>คลิก<<
123 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561) ชุดที่ 4 >>คลิก<<
124 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561) ชุดที่ 3 >>คลิก<<
125 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561) ชุดที่ 2 >>คลิก<<
126 รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561-31 มีนาคม 2561) ชุดที่ 1 >>คลิก<<
127 ประกาศราคากลางโครงการล้อมรั้วพร้อมประตู บริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 5 >>คลิก<<
128 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (โรงสีชุมชน-ถนนมิตรภาพ) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 >>คลิก<<
129 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้าน ผอ.จำรูญ-ฟาร์มหมู) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 6 >>คลิก<<
130 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝา (บ้านนางพิกุล-บ้านนายทองพูน) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 >>คลิก<<
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนางทองหลาง-อนามัย) บ้านคุมมะอุ หมู่ที่ 3 >>คลิก<<
132 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 >>คลิก<<
133 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ (บ้านนางจันทิมา-สระหนองจาน) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 >>คลิก<<
134 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสายสถานปฏิบัติธรรมสวัสดี บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 >>คลิก<<
135 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง ด้วยว >>คลิก<<
136 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง ด้วยว >>คลิก<<
137 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง ด้วยว >>คลิก<<
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองแวง >>คลิก<<
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านหัวนาคำ-บ้านนายหัน) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 >>คลิก<<
140 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. (เส้นบ้าน ผอ.จำรูญ-บ้านนายสุดใจ) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 6 >>คลิก<<
141 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นานางสุริยา-นานายจันทร์) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 >>คลิก<<
142 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน (ถนนมิตรภาพ-นานายอ่อนสา ศิงห์ศาลาแสง) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 >>คลิก<<
143 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ถนนมิตรภาพ-วัดหนองผือ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 >>คลิก<<
144 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 >>คลิก<<
145 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2560 >>คลิก<<
146 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ศาลปู่ตา-อนามัย) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 >>คลิก<<
147 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 >>คลิก<<
148 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2560 >>คลิก<<
149 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ >>คลิก<<
150 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>คลิก<<
151 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานรของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2560 >>คลิก<<
152 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานรของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2560 >>คลิก<<
153 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ 2561 >>คลิก<<
154 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า >>คลิก<<
155 โครงการป้้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
156 รายงานการสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน หมู่ 9 >>คลิก<<
157 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.คึมมะอุ-สวนหม่อน >>คลิก<<
158 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศพด.หนองหว้า >>คลิก<<
159 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.หนองหว้า >>คลิก<<
160 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ >>คลิก<<
161 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
162 ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.หนองหว้า >>คลิก<<
163 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
164 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางถนน คสล. (เส้นบ้านนายบุญเลิศ ปวันณา - ถนนมิตรภาพ) บ้านหนองจาน >>คลิก<<
165 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางถนน คสล. (ศูนย์ทฤษฎีใหม่-บ้านนายชาตรี) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 >>คลิก<<
166 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้า(บ้านนายอธิวัฒน์-แยกโรงเรียน) บ้านตลา >>คลิก<<
167 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายสงัด โทรธรรม - บ้านนายบุญปัน อุปฮาด) หม >>คลิก<<
168 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (โรงสีชุมชน - ถนน คสล.เดิม) หมู่ 8 บ้านหัวนาคำ >>คลิก<<
169 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นานางหนูพลอย - นานายประเสริฐ) หมู่ 7 บ้านหนอ >>คลิก<<
170 ประชาสัมพันธ์แผนปฏฺิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>คลิก<<
171 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ >>คลิก<<
172 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ >>คลิก<<
173 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ >>คลิก<<
174 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ >>คลิก<<
175 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ >>คลิก<<
176 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๙ >>คลิก<<
177 รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙ >>คลิก<<
178 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ >>คลิก<<
179 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>คลิก<<
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั >>คลิก<<
181 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 >>คลิก<<
182 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2560 >>คลิก<<
183 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2560 >>คลิก<<
184 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 >>คลิก<<
185 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2560 >>คลิก<<
186 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2559 >>คลิก<<
187 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 >>คลิก<<
188 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2559 >>คลิก<<
189 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2559 >>คลิก<<
190 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 >>คลิก<<
191 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 >>คลิก<<
192 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2559 >>คลิก<<
193 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 >>คลิก<<
194 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2559 >>คลิก<<
195 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2559 >>คลิก<<
196 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 >>คลิก<<
197 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2559 >>คลิก<<
198 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 >>คลิก<<
199 รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2558 >>คลิก<<
200 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>คลิก<<
201 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ >>คลิก<<
202 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) >>คลิก<<
203 ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
204 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) >>คลิก<<
205 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) >>คลิก<<
206 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>คลิก<<
207 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>คลิก<<
208 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙ >>คลิก<<
209 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 >>คลิก<<
210 รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ. ประจำปีงบประมาณ 2559 >>คลิก<<
211 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 >>คลิก<<
212 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 >>คลิก<<
213 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) >>คลิก<<
214 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2560 >>คลิก<<
215 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี2559 >>คลิก<<
216 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>คลิก<<
217 เฃิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตอลงราคา ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา >>คลิก<<
218 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 และ ผด.5 ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) >>คลิก<<
219 ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ >>คลิก<<
220 ขอเชิญจัดส่งโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหว้า >>คลิก<<
221 ประกาศใช้แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ >>คลิก<<
222 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ >>คลิก<<
223 รณรงค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม >>คลิก<<
224 แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล พร้อมรถกู้ชีพ >>คลิก<<
225 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ >>คลิก<<
226 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) >>คลิก<<
227 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) >>คลิก<<
228 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 >>คลิก<<
229 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติมครั้ง 1 (ผด.1) >>คลิก<<
230 hacked By qRunt2-FreedomWarrior-Türkhackteam >>คลิก<<
231 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) >>คลิก<<
232 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) >>คลิก<<
233 ข่าวประชาสัมพันธ์ >>คลิก<<
234 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน >>คลิก<<
235 ประชาสัมพันธ์โครงสร้างงานของสำนักปลัด เพื่อให้ทราบถึงการบริการในแต่ละงาน >>คลิก<<
236 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง >>คลิก<<
237 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก >>คลิก<<
238 ประชาสัมพันธ์โครงการงานบุญปลอดเหล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ >>คลิก<<
239 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหว้า >>คลิก<<
240 ประกาศใช้แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ >>คลิก<<
241 ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหว้า >>คลิก<<
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ >>คลิก<<
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภาร >>คลิก<<
244 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 >>คลิก<<
245 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน >>คลิก<<
246 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ >>คลิก<<
247 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน >>คลิก<<
248 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ประจำปี2557 >>คลิก<<
249 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 >>คลิก<<
250 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 >>คลิก<<
251 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 >>คลิก<<
252 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2556 >>คลิก<<
253 งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 >>คลิก<<
254 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) >>คลิก<<
255 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ >>คลิก<<
256 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 >>คลิก<<
257 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2558-2560) >>คลิก<<
258 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) >>คลิก<<
259 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ >>คลิก<<
260 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) >>คลิก<<
261 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2555-2557) >>คลิก<<
262 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 >>คลิก<<
263 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 >>คลิก<<
264 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ >>คลิก<<
265 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 >>คลิก<<
266 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 >>คลิก<<
267 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น >>คลิก<<
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕ >>คลิก<<
269 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ >>คลิก<<
270 ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) >>คลิก<<
271 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) >>คลิก<<
272 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ"Cleaning Day" อบต.หนองหว้า >>คลิก<<
273 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 >>คลิก<<
274 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ >>คลิก<<
275 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) >>คลิก<<
276 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕) >>คลิก<<
277 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 >>คลิก<<
278 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 >>คลิก<<
279 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (2555-2557) >>คลิก<<
280 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน >>คลิก<<
281 ประชาสัมพันธ์ผลงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ >>คลิก<<
282 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าขอรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่ >>คลิก<<
283 ประชาสัมสัมพันธ์ประกาศกำหนดส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า >>คลิก<<
284 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗) >>คลิก<<
285 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ >>คลิก<<
286 ประชาสัมพันธ์ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ >>คลิก<<
287 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ >>คลิก<<
288 ประกาศเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2553 >>คลิก<<
289 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) >>คลิก<<
290 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2552 >>คลิก<<
291 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) >>คลิก<<
292 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณายจ่ายประจำปี 2552 >>คลิก<<