ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
นางสาวอุดมลักษณ์ คำลือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางนงนุช แก้วคุณ
นักวิชาการศึกษา


นางประไพ หยุดไธสง
ครู คศ. 1


นางสาวณัฐยา บุประปา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางธรรมะ เจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัศมี รุมรวมสิน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอมรรัตน์ ติระวัฒนศักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฉันทนัทธ์ ศรีสอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายศุภชัย แทบทาม
ครูผู้ดูแลเด็ก