ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
93
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
3,017
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
147,464
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
1
แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
01 มิถุนายน 2566

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
29 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การรับสมัครการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
08 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
09 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

01 ธันวาคม 2565

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

01 ธันวาคม 2565

ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

30 พฤศจิกายน 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
07 พฤศจิกายน 2565

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

30 ตุลาคม 2565

ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
30 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
26 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
04 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (103 รายการ)