ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,609
ปีนี้
32,902
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
164,043
ไอพี ของคุณ
3.80.4.147
1
ประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
30 พฤศจิกายน 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
24 พฤศจิกายน 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
06 พฤศจิกายน 2566

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
05 กันยายน 2566

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
31 สิงหาคม 2566

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
24 สิงหาคม 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่องรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
17 สิงหาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
10 สิงหาคม 2566

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
04 สิงหาคม 2566

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
26 กรกฎาคม 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
03 กรกฎาคม 2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
29 มิถุนายน 2566

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
01 มิถุนายน 2566

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
29 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การรับสมัครการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
08 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (131 รายการ)