ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,454
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
2,454
ปีที่แล้ว
29,482
ทั้งหมด
101,907
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
1
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  17  มกราคม  2565  เวลา 10.00 น.  นายทน พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วย

นายเด่นฤทธิ์  เชิดสมบูรณ์  ปลัดอำเภอ  ,  นายดารากร  รั้วชัย  กำนันตำบลหนองหว้า , นางสาวส่งศรี  คนยั้ง พัฒนากร

และ นางสาวปนัดดา  แสงทอน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี

พ.ศ.2565  ณ  บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2

17 มกราคม 2565

มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้กักตัว(ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  14  มกราคม  2565  เวลา  15.30 น. นายทน  พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วย

นายสัญญาวุฒิ  วรพงษ์นวกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า , นางสาวปนัดดา  แสงทอน  ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหว้า  และพนักงานที่เกี่ยวข้อง  มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้กักตัว(ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด)

จำนวน  12  ราย  (หมู่ที่ 5  จำนวน  11  ราย , หมู่ที่ 1  จำนวน  1  ราย)

14 มกราคม 2565

การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญต่างๆของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  7  มกราคม  2565  เวลา  13.00 น.  ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย  ทันธิมา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมคณะ  พบปะคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ณ ที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  และตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านคึมมะอุ-สวน

หม่อน

07 มกราคม 2565

" kick off  ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด pm 2.5" ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ผู้บริหาร พร้อมด้วยพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิก อบต. และผู้นำหมู่บ้าน ปฏิการ kick off กำจัดฝุ่น pm 2.5 

บริเวณ ที่ทำการ อบต. ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน

06 มกราคม 2565

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก สายรองทั่วประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมมอบน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชน

 

06 ตุลาคม 2564

แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
13 สิงหาคม 2564

สถานที่กักตัว State Quarantine (SQ)  และ ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดเตรียมสถานที่กักตัว State Quarantine (SQ) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงณ สวนมะพร้าวรีสอร์ท  และ ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit เพื่อรอตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลรวมทั้งผู้ป่วยยืนยัน RT-PCR ที่รอเตียงจากโรงพยาบาล  ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองผือ  

19 กรกฎาคม 2564

ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกที่วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้า

28 มิถุนายน 2564

อบต.หนองหว้า ให้การช่วยเหลือประชาชนโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปีสกิน),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  23  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า นำโดย นายกันตพงศ์ พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าพร้อมทีมงาน ออกให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลหนองหว้าในการป้องกันพาหะนำโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปีสกิน)  

24 มิถุนายน 2564

รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔

14 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
08 มิถุนายน 2564

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  23  มีนาคม  2564  เวลา  13.30 น. นางสาวอุดมลักษณ์  คำลือ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  สังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  เชิญประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า เพื่อร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

23 มีนาคม 2564

ประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายกันตพงศ์ พรมกมล นายก อบต.หนองหว้า เป็นประธานเปิดการประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุม อบต.หนองหว้า

 

19 มีนาคม 2564

กลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้าต่อต้านคอรับชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  11  มีนาคม  2564  เวลา  09.30 น. นายกันตพงศ์  พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้า  พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และเปิดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น  ณ  อาคารหน้าที่ทำการ อบต.หนองหว้า

11 มีนาคม 2564

ประชุม ITA ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานให้นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

10 มีนาคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)