ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
2,454
เดือนที่แล้ว
2,403
ปีนี้
2,454
ปีที่แล้ว
29,482
ทั้งหมด
101,907
ไอพี ของคุณ
52.203.18.65
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256427 ต.ค. 2564
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25645 ต.ค. 2564
3รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25645 ก.ค. 2564
4รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25647 เม.ย. 2564
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25644 ม.ค. 2564
6งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25631 ธ.ค. 2563
7รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓1 ธ.ค. 2563
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓27 ต.ค. 2563
9รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 256314 ต.ค. 2563
10รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25633 ก.ค. 2563
11รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25637 เม.ย. 2563
12งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25626 ม.ค. 2563
13รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25633 ม.ค. 2563
14รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒22 ต.ค. 2562
15รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25624 ต.ค. 2562
16รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25625 ก.ค. 2562
17งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ256118 มิ.ย. 2562
18รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 25623 เม.ย. 2562
19รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25624 ม.ค. 2562

1