ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,241
เดือนที่แล้ว
2,250
ปีนี้
15,883
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
85,854
ไอพี ของคุณ
3.236.23.193
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓14 ก.พ. 2563
2รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒11 ธ.ค. 2562
3รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒18 ต.ค. 2562
4รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒28 ส.ค. 2562
5รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒16 ส.ค. 2562
6รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒19 มิ.ย. 2562
7รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒21 พ.ค. 2562
8รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒8 ก.พ. 2562

1