ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,112
เดือนที่แล้ว
2,140
ปีนี้
9,977
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
79,948
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124
ลำดับรายการวันที่
1การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่7 ก.ย. 2562
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 ก.ย. 2562
3 การรับชำระภาษีป้าย7 ก.ย. 2562
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7 ก.ย. 2562
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 7 ก.ย. 2562
6การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 7 ก.ย. 2562
7การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ก.ย. 2562
8การแจ้งขุดดิน7 ก.ย. 2562
9การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ก.ย. 2562
10การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ก.ย. 2562
11การแจ้งถมดิน7 ก.ย. 2562
12การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ7 ก.ย. 2562
13การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร7 ก.ย. 2562
14การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ก.ย. 2562
15การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ก.ย. 2562
16การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา7 ก.ย. 2562
17แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์27 มิ.ย. 2562
18คู่มือปฏิบัติเกี่ยงกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์26 มิ.ย. 2562
19การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2219 มิ.ย. 2562
20การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3319 มิ.ย. 2562

12  >> >|