ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
4,717
เดือนที่แล้ว
4,565
ปีนี้
22,229
ปีที่แล้ว
30,389
ทั้งหมด
52,618
ไอพี ของคุณ
34.231.21.83
นางสาวอุดมลักษณ์ คำลือ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางประไพ หยุดไธสง
ครู คศ. 1


นางสาวณัฐยา บุประปา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นางธรรมะ เจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัศมี รุมรวมสิน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอมรรัตน์ ติระวัฒนศักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวฉันทนัทธ์ ศรีสอง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอนงกร โหมดนอก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายศุภชัย แทบทาม
ครูผู้ดูแลเด็ก