ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
2,015
เดือนที่แล้ว
3,155
ปีนี้
32,441
ปีที่แล้ว
30,389
ทั้งหมด
62,830
ไอพี ของคุณ
3.92.74.105


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
13 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
12 สิงหาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
31 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
02 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
02 มิถุนายน 2563

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
27 พฤษภาคม 2563

การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
27 พฤษภาคม 2563

การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
20 พฤษภาคม 2563

การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
12 พฤษภาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
27 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562

20 ธันวาคม 2562

ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
06 ธันวาคม 2562

การทบทวง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
09 สิงหาคม 2562

ร้านคุณพรรณี โง้วธนะวัฒน์ ให้การสนับสนุนบริจาคขนมให้กับเด็กๆในการจัดกิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
20 มิถุนายน 2562

ร้านสมศักดิ์ค้าข้าข้าว ให้การสนับสนุนบริจาคขนมให้กับเด็กๆในการจัดกิจกรรมก้าวสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwaloacal.go.th
20 มิถุนายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)