ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,080
เดือนที่แล้ว
2,738
ปีนี้
20,194
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
90,165
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53
สถานที่กักตัว State Quarantine (SQ) และ ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) แห่งใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดเตรียมสถานที่กักตัว Stat Quarantine (SQ) แห่งใหม่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ณ  หนองผือรีสอร์ท  หมู่ที่ 2  และศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) แห่งใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจ Antigen test kit เป็นบวกเพื่อรอตรวจยืนยันจากโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยยืนยัน RT-PCR ที่รอเตียงจากโรงพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านหนองจาน  หมู่ที่ 4

 

10 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
21 กรกฎาคม 2564

สถานที่กักตัว State Quarantine (SQ)  และ ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ได้จัดเตรียมสถานที่กักตัว State Quarantine (SQ) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ณ สวนมะพร้าวรีสอร์ท  และ ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit เป็นบวกเพื่อรอตรวจยืนยันจากโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยยืนยัน RT-PCR ที่รอเตียงจากโรงพยาบาล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองผือ

 

19 กรกฎาคม 2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
13 กรกฎาคม 2564

ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกที่วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองหว้า 

28 มิถุนายน 2564

อบต.หนองหว้า ให้การช่วยเหลือประชาชนโรคระบาดสัตว์(โรคลัมปีสกิน),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  23  มิถุนายน  2564  อบต.หนองหว้า นำโดย นายกันตพงศ์ พรมกมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าพร้อมทีมงาน ออกให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลหนองหว้าในการป้องกันพาหะนำโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปีสกิน)

24 มิถุนายน 2564

รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ระหว่างวันที่  ๑๔-๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๔

14 มิถุนายน 2564

ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
18 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
14 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า มีความประสงค์รับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-4 ปี เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามขอรับใบสมัครที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 099-4623389 , 097-3433985  

 

23 เมษายน 2564

ประกาศแจ้งการปิด - เปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
07 เมษายน 2564

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  23  มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอุดมลักษณ์  คำลือ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เชิญประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า เพื่อร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่

23 มีนาคม 2564

ประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๓๐ น. นายกันตพงศ์ พรมกมล นายก อบต.หนองหว้า เป็นประธานเปิดการประชุมย่อยเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วนราชการ  ณ  ห้องประชุม อบต.หนองหว้า

 

19 มีนาคม 2564

กลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้าต่อต้านคอรับชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  11  มีนาคม  2564  เวลา  09.30 น. นายกันตพงศ์  พรมกมล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพตำบลหนองหว้า  พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และเปิดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น  ณ  อาคารหน้าที่ทำการ อบต.หนองหว้า

11 มีนาคม 2564

ประชุม ITA ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานให้นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.

10 มีนาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (74 รายการ)