ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
56
เดือนที่แล้ว
1,846
ปีนี้
15,176
ปีที่แล้ว
29,482
ทั้งหมด
114,629
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76
1
ประกาศผลการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
21 มิถุนายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
16 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
25 พฤษภาคม 2565

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  17  มกราคม  2565  เวลา  10.00 น. นายทน  พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วย

นายเด่นฤทธิ์  เชิดสมบูรณ์  ปลัดอำเภอ  ,  นายดารากร  รั้วชัย  กำนันตำบลหนองหว้า , นางสาวส่งศรี คนยั้ง  พัฒนากร

และ นางสาวปนัดดา  แสงทอน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี

พ.ศ.2565  ณ  บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 2

17 มกราคม 2565

มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้กักตัว(ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  14  มกราคม  2565  เวลา  15.30 น.  นายทน  พิรักษา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า พร้อมด้วย

นายสัญญาวุฒิ  วรพงษ์นวกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า , นางสาวปนัดดา  แสงทอน  ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหว้า  และพนักงานที่เกี่ยวข้อง  มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ผู้ที่กักตัว(ผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด)

จำนวน  12  ราย (หมู่ที่ 5  จำนวน  11  ราย , หมู่ที่ 1  จำนวน 1 ราย)

14 มกราคม 2565

การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญต่างๆของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  7  มกราคม  2565  เวลา 13.00 น.  ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย  ทันธิมา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เขตตรวจราชการที่ 13  พบปะพร้อมมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.  

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  และตรวจติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน

เกษตรกร บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน  

07 มกราคม 2565

" kick off  ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด pm 2.5" ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

วันที่  6  มกราคม  2565  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  นำโดย นายทน  พิรักษา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  สมาชิกสภา และผู้นำหมู่บ้าน

ปฏิบัติการ kick off กำจัดฝุ่น pm 2.5 ณ บริเวณที่ทำการ อบต.หนองหว้า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน

06 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2565

28 ธันวาคม 2564

รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
27 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
06 ตุลาคม 2564

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก สายรองทั่วประเทศ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน

ตามถนนสายหลัก สายรอง ทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมมอบน้ำดื่มสะอาด

06 ตุลาคม 2564

รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
07 กันยายน 2564

สถานที่กักตัว State Quarantine (SQ) และ ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) แห่งใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ได้จัดเตรียมสถานที่กักตัว Stat Quarantine (SQ) แห่งใหม่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ณ  หนองผือรีสอร์ท  หมู่ที่ 2  และศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) แห่งใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจ Antigen test kit เป็นบวกเพื่อรอตรวจยืนยันจากโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยยืนยัน RT-PCR ที่รอเตียงจากโรงพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านหนองจาน  หมู่ที่ 4

 

10 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th
21 กรกฎาคม 2564

สถานที่กักตัว State Quarantine (SQ)  และ ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า,nongwalocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  ได้จัดเตรียมสถานที่กักตัว State Quarantine (SQ) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ณ สวนมะพร้าวรีสอร์ท  และ ศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วย Community Isolation (CI) สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจ Antigen Test Kit เป็นบวกเพื่อรอตรวจยืนยันจากโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยยืนยัน RT-PCR ที่รอเตียงจากโรงพยาบาล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองผือ

 

19 กรกฎาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (88 รายการ)