ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
56
เดือนที่แล้ว
1,846
ปีนี้
15,176
ปีที่แล้ว
29,482
ทั้งหมด
114,629
ไอพี ของคุณ
3.238.125.76
การติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญต่างๆของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่  7  มกราคม  2565  เวลา 13.00 น.  ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย  ทันธิมา  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เขตตรวจราชการที่ 13  พบปะพร้อมมอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต.  

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า  และตรวจติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน

เกษตรกร บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน  


 
07 มกราคม 2565