ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,112
เดือนที่แล้ว
2,140
ปีนี้
9,977
ปีที่แล้ว
39,582
ทั้งหมด
79,948
ไอพี ของคุณ
3.236.222.124

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 208 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 113 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 409 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 331 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 221 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 124 มกราคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นประปาบ้านนางนุ่น-บ้านนางทองศิลป์) บ้านหนองแวง ที่ 111 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน คสล. (เส้นบ้านนายชยันต์-บ้านนายนพดล) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ 611 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นประปากลางบ้าน-บ้านนายบุญธรรม) บ้านหนองตาดน้อย ที่ 611 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการดาดคอนกรีตลำห้วยแยะ (จุดสะพานป้อมยาม-สะโนนพิมาน) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 511 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. (เส้นบ้านนายสมบัติ คงประทีป) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 816 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยลึก (ถนนมิตรภาพ-เขตบ้านโนนงิ้ว) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 909 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.หนองหว้า 09 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู (จุดนานายเสาร์-นานางกว้าง) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 125 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 116 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยนายประสิทธิ์ แสนแก้ว-นางอัมพร) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 316 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายบุญสงค์-นานางสังวาล) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 616 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนางประมวล-สวนนางดวงใจ) บ้านหนอหว้า หมู่ที่ 716 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำเส้นกลางบ้าน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 816 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายมา-วัดบ้านหนองผือ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 215 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายเจริญ ปุราทะกา-บ้านนางบัวไร ธุงฤทธิ์) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 315 กรกฎาคม 2563
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔05 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔07 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔04 มีนาคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔10 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓05 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓03 ธันวาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓04 พฤศจิกายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓14 ตุลาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓09 กันยายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓05 สิงหาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓13 กรกฎาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓12 มิถุนายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓14 พฤษภาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓16 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓09 มีนาคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1