ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
239
เดือนที่แล้ว
5,028
ปีนี้
22,779
ปีที่แล้ว
30,389
ทั้งหมด
53,168
ไอพี ของคุณ
3.230.154.129

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 128 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองจาน หมู่ที่ 428 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแยะ (นานายเผด็จ-ถนนมิตรภาพ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 126 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแคน (นานายไชยณรงค์-ฝายหลวงน้อย) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 226 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแยะ (ถนนมิตรภาพ-หลังบ้านนายสุจินดา) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 526 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา07 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นหน้า รพ.สต.คึมมะอุ) บ้านคึมมะอุ ที่ 330 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านนางทองศิลป์-หอปะปา) บ้านสวนหม่อน ที่ 930 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นปะปากลางบ้าน-บ้านนายบุญธรรม) บ้านหนองตาดน้อย ที่ 630 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านนายเคน ปานาราช-นายสมาน ทิพย์แสง) บ้านคึมมะอุ ที่ 330 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านนายไพบูลย์-ที่ทำการกองทุน) บ้านสวนหม่อน ที่ 930 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นบ้านซาย ลุนกำพี้-นายถวาย เพลิดนอก) บ้านสวนหม่อน ที่ 930 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นซอยบ้านนายณัฐภัท) บ้านตลากหนองแวง หมู่ที่ 529 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาสวนหม่อน-ถนนมิตรภาพ) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 929 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองสวนหม่อน บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 929 พฤศจิกายน 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓14 พฤษภาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓16 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓09 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓17 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒15 มกราคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒24 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒21 พฤศจิกายน 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒07 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒05 กันยายน 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒08 สิงหาคม 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒08 กรกฎาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1