ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
2,015
เดือนที่แล้ว
3,155
ปีนี้
32,441
ปีที่แล้ว
30,389
ทั้งหมด
62,830
ไอพี ของคุณ
3.92.74.105

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 221 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 124 มกราคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยลึก (ถนนมิตรภาพ-เขตบ้านโนนงิ้ว) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 909 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.หนองหว้า 09 กันยายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู (จุดนานายเสาร์-นานางกว้าง) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 125 สิงหาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 116 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยนายประสิทธิ์ แสนแก้ว-นางอัมพร) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 316 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายบุญสงค์-นานางสังวาล) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 616 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บ้านนางประมวล-สวนนางดวงใจ) บ้านหนอหว้า หมู่ที่ 716 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำเส้นกลางบ้าน บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 816 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายมา-วัดบ้านหนองผือ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 215 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายเจริญ ปุราทะกา-บ้านนางบัวไร ธุงฤทธิ์) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 315 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นรอบสระหนองจาน) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 415 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการดาดคอนกรีตลำห้วยแยะ (จุดสะพานป้อมยาม-สะโนนพิมาน) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 515 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์สระหนองตาดน้อย บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 615 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยขี้หนู บ้านหนองแวง หมู่ที่ 128 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองจาน หมู่ที่ 428 พฤษภาคม 2563
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓09 กันยายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓05 สิงหาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓13 กรกฎาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓12 มิถุนายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓14 พฤษภาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓16 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓09 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓17 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒15 มกราคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒24 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒21 พฤศจิกายน 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒07 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒05 กันยายน 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒08 สิงหาคม 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒08 กรกฎาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1