ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,668
ปีนี้
27,276
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
158,417
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|< <<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน 29 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นรอบสระบ้านหนองแวง-ทางบ้านบ้านหนองหว้า) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 106 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านบ้านายมา-วัดบ้านหนองผือ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 206 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านนายบุญสงค์-นานางสังวาล) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ที่ 606 มิถุนายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านหนองจาน-เขตบ้านหนองแวงโสกพระ) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 425 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพง อบต.(รั้วลวดหนาม)11 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.หนองหว้า10 พฤษภาคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางนาง-ถนนมิตรภาพ) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 727 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (นานายเลียง ภักดีลุน) บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 827 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นานายชาลี ปุราทะกา-ถนนมิตรภาพ) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 927 เมษายน 2565
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารหอประชุม อบต.หนองหว้า (อาคารอเนกประสงค์) 15 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 116 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านหนองผือ-บ้านคึมมะอุ) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 216 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านหนองจาน-เขตบ้านหนองแวงโสกพระ) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 416 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุม อบต.หนองหว้า 09 กันยายน 2564
|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕10 มีนาคม 2565
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕09 กุมภาพันธ์ 2565
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔14 มกราคม 2565
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๔17 ธันวาคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔18 ตุลาคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔07 กันยายน 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔05 สิงหาคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔02 กรกฎาคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔08 มิถุนายน 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔05 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔07 เมษายน 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔04 มีนาคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔10 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓05 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓03 ธันวาคม 2563
|< << 12 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2