ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 044-756738, 044-756739 โทรสาร 044-756740 /// วิสัยทัศน์ : “หนองหว้าน่าอยู่ วัฒนธรรมล้ำค่า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรก้าวหน้า พัฒนาสู่อาเซียน”

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลย้อยหลัง

คู่มือประชาชน

back office

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
79
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,668
ปีนี้
27,276
ปีที่แล้ว
31,688
ทั้งหมด
158,417
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|< <<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
|< << 1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการ-ขุดลอกลำห้วยขี้หนู บ้านหนองแวง ที่ 130 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยแยะ (หนองกระโหนน-บ้านตลาดหนองหวง) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 230 สิงหาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (เส้นแยกนานายคำเคน-นานางกฤษฎาภา) บ้านหนองหว้า หมู่ 730 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนางนาง-นานายสาน) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 720 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการขยายถนน คสล. (เส้นมิตรภาพ-สวนนายสุนทรพิทักษ์ แสนนอก) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 320 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นบ้านนางสำรวย พิณกลาง-วัดสว่างศรีมงคล) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 920 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นประปาหมู่บ้าน-บ้านหนองผือ) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 120 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นหน้าวัดสว่างศรีมงคล-ถนนมิตรภาพ) บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 315 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (เส้นโรงสีชุมชน-ถนนมิตรภาพ) บ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 915 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นรอบสระหนองจาน) บ้านหนองจาน หมู่ที่ 415 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านหนองผือ-บ้านฝาผนัง) บ้านหนองผือ หมู่ที่ 215 กรกฎาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นประปาบ้านนางนุ่น-บ้านนางทองศิลป์) บ้านหนองแวง ที่ 111 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนน คสล. (เส้นบ้านนายชยันต์-บ้านนายนพดล) บ้านหนองตาดน้อย หมู่ 611 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (เส้นประปากลางบ้าน-บ้านนายบุญธรรม) บ้านหนองตาดน้อย ที่ 611 พฤษภาคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการดาดคอนกรีตลำห้วยแยะ (จุดสะพานป้อมยาม-สะโนนพิมาน) บ้านตลาดหนองแวง หมู่ที่ 511 พฤษภาคม 2564
|< << 1 23 4 5 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓04 พฤศจิกายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓14 ตุลาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓09 กันยายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓05 สิงหาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓13 กรกฎาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓12 มิถุนายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓14 พฤษภาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓16 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓09 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓17 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒15 มกราคม 2563
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒24 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒21 พฤศจิกายน 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒07 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒05 กันยายน 2562
|< << 1 23 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3